فیزیک پایه - جلد 3 (الکترومغناطیس)

فیزیک پایه - جلد 3 (الکترومغناطیس)

65,000 تومان
کتاب حاضر به آموزش مقدماتی مفاهيم الکترومغناطيس با بيانی ساده و بدون استفاده از ابزارهای پيچيده رياضی می پردازد.
پیشگفتار مترجمان
پیشگفتار مؤلف
ضرایب تبدیل
ثابتهای فیزیکی
۱۸- الکتروستاتیک: بار، میدان الکتریکی، و پتانسیل
 ۱۸-۱ مقدمه
 ۱۸-۲ منشأ بارالکتریکی
 ۱۸-۳ رسانا، نارسانا، و نیمرسانا
 ۱۸-۴ برهم‌کنش بین بارها، قانون کولن
 ۱۸-۵ اتصال به زمین و باردارکردن از طریق القا
 ۱۸-۶ دوقطبیهای دائمی و القایی
 ۱۸-۷ نیروی الکتروستاتیکی ناشی از توزیع بارها
 ۱۸-۸ میدان الکتریکی
 ۱۸-۹ خطوط میدان الکتریکی
 ۱۸-۱۰ قانون گاوس
 ۱۸-۱۱ میدان الکتریکی داخل یک رسانا، حفاظت
 ۱۸-۱۲ پتانسیل الکتروستاتیکی
 ۱۸-۱۳ پتانسیل الکتروستاتیکی و انرژی اجسام باردار
 ۱۸-۱۴ الکترون ولت
 ۱۸-۱۵ پتانسیلهای مربوط به میدان الکتریکی یکنواخت و میدان ناشی از یک بار نقطه‌ای؛ سطوح همپتانسیل
 ۱۸-۱۶ پتانسیل ناشی از توزیع بار
 خلاصة فصل
 پرسشهای چندگزینه‌ای
 مسائل
۱۹- خازن
 ۱۹-۱ مقدمه
 ۱۹-۲ خازن و ظرفیت
 ۱۹-۳ انرژی الکتروستاتیکی خازنها؛ انرژی ذخیره‌شده در میدانهای الکتریکی
 ۱۹-۴ ترکیبهای متوالی و موازی خازنها
 خلاصهٔ فصل
 پرسشهای چندگزینه‌ای
 مسائل
۲۰- جریانهای الکتریکی دائم
 ۲۰-۱ منبعهای نیروی محرکهٔ الکتریکی؛ باتریها
 ۲۰-۲ جریان الکتریکی
 ۲۰-۳ مقاومت و مقاومت ویژه
 ۲۰-۴ جریان، ولتاژ و اتلاف توان در مدارهای ساده
 ۲۰-۵ ترکیب مقاومتها
  ۲۰-۵ (الف) به‌هم بستن متوالی مقاومتها
  ۲۰-۵ (ب) به‌هم بستن موازی مقاومتها
  ۲۰-۵ (پ) ترکیبهای متوالی – موازی
 ۲۰-۶ قواعد کیرشهف
 ۲۰-۷ باتری واقعی؛ مقاومت داخلی
 ۲۰-۸ اندازه‌گیری شدت جریان و ولتاژ
  ۲۰-۸ (الف) آمپرسنج
  ۲۰-۸ (ب) ولتسنج
  ۲۰-۸ (پ) تأثیر سنجه‌ها در مدار
 ۲۰-۹ مدارهای پل
  ۲۰-۹ (الف) پل وتستون
  ۲۰-۹ (ب) پتانسیومتر
 ۲۰-۱۰ رسانش عصبی
 خلاصهٔ فصل
 پرسشهای چندگزینه‌ای
 مسائل
۲۱- مغناطیس
 ۲۱-۱ مقدمه
 ۲۱-۲ میدان مغاطیسی
 ۲۱-۳ نیروی وارد برجریان در میدان مغناطیسی
 ۲۱-۴ میدان مغناطیسی زمین
 ۲۱-۵ مسیربارهای متحرک در میدان مغناطیسی
  ۲۱-۵ (الف) سیکلوترون
  ۲۱-۵ (ب) اثر هال
 ۲۱-۶ تولید میدان مغناطیسی
  ۲۱-۶ (الف) میدان مغناطیسی ناشی از یک خط مستقیم جریان بی‌نهایت دراز
  ۲۱-۶ (ب) نیروی بین دو جریان؛ تعریف آمپر
  ۲۱-۶ (پ) قانون آمپر
  ۲۱-۶ (ت) حلقه‌های جریان، چنبره، وسیملوله
 ۲۱-۷ مواد مغناطیسی
 ۲۱-۸ سنجه‌ها
 خلاصهٔ فصل
 پرسشهای چندگزینه‌ای
 مسائل
۲۲- القای الکترومغناطیسی
 ۲۲-۱ مقدمه
 ۲۲-۲ نیروهای محرکهٔ الکتریکی القایی؛ قانون فارادی و قانون لنز
 ۲۲-۳ نیروی محرکهٔ الکتریکی حرکتی
 ۲۲-۴ القای متقابل و خودالقایی
  ۲۲-۴ (الف) القای متقابل
  ۲۲-۴ (ب) خودالقایی
 ۲۲-۵ انرژی ذخیره‌شده در القاگر
 ۲۲-۶ مولد
 ۲۲-۷ ابررسانایی و کاربردهای آن
 خلاصهٔ فصل
 پرسشهای چندگزینه‌ای
 مسائل
۲۳- جریانها و ولتاژهای تابع زمان؛ مدارهای AC
 ۲۳-۱ مقدمه
 ۲۳-۲ پاسخ مدارهای ساده به ناپیوستگی جریان یا ولتاژ
  ۲۳-۲ (الف) مدارهای RC
  ۲۳-۲(ب) مدارهای RL
 ۲۳-۳ جریان و ولتاژ متناوب
  ۲۳-۳ (الف) مدار RLC؛ تشدید
 ۲۳-۴ پالایه
 ۲۳-۵ ترانسفورماتور
 ۲۳-۶ آثار فیزیولوژیکی جریان الکتریکی
 خلاصهٔ فصل
 پرسشهای چندگزینه‌ای
 مسائل
۲۴- امواج الکترومغناطیسی و ماهیت نور
 ۲۴-۱ مقدمه
 ۲۴-۲ جریان جابه‌جایی
 ۲۴-۳ امواج الکترومغناطیسی
 ۲۴-۴ نور
 ۲۴-۵ سرعت نور
 ۲۴-۶ ضریب شکست
 ۲۴-۷ موج و پرتو
  ۲۴-۷ (الف) اصل هویگنس
 ۲۴-۹ شکست
  ۲۴-۹ (الف) بازتابش کلی داخلی
  ۲۴-۹ (ب) آندوسکوپ
  ۲۴-۹ (پ) پاشندگی
 خلاصهٔ فصل
 پرسشهای چندگزینه‌ای
 مسائل
پیوست الف – یادآوریهای ریاضی
پیوست ب- قضیهٔ محورهای موازی
پیوست پ- داده‌های مربوط به خورشید، زمین، و سیارات
پیوست ت- آخرین مقادیری که برای ثابتهای فیزیک پذیرفته شده است
پیوست ث- واحدهای SI
پیوست ج- جدول خلاصه‌ای برای ایزوتوپها
پیوست چ- پاسخ پرسشهای چندگزینه‌ای و مسائل شماره فرد
نويسندهج بلت
تعداد صفحه324
سطحمقدماتی + مرحله اول
نوعکتاب مرجع
شابک۹۷۸-۹۶۴-۳۱۸-۰۰۲-۷
    ارسال نظر
    اشتراک‌گذاری

    شبکه‌های اجتماعی:

    آدرس کوتاه شده‌ی صفحه: برای کپی کردن لینک روی آن کلیک کنید