فیزیک مفهومی - جلد 3 (الکترومغناطیس و نور)

فیزیک مفهومی - جلد 3 (الکترومغناطیس و نور)

80,000 تومان
مجموعه فيزيک مفهومی در چهار جلد به آموزش مقدماتی مفاهيم اوليه فيزيک می پردازد و برای دانش اموزان نوجوان مناسب است.
بخش پنجم
 الکتریسیته و مغناطیس
  ۲۲ الکتروستاتیک
   نیروهای الکتریکی
   بارهای الکتریکی
   پایستگی بار
   قانون کولن
   رساناها و عایق‌ها
    نیمرساناها
   ابررساناها
   باردار ساختن
    باردار ساختن با مالش و تماس
    باردار ساختن القایی
   قطبش بار
   میدان الکتریکی
    حفاظ الکتریکی
   پتانسیل الکتریکی
   ذخیره‌سازی انرژی الکتریکی
    مولد وان دوگراف
  ۲۳ جریان الکتریکی
   روان شدن بار
   جریان الکتریکی
   منابع ولتاژ
   مقاومت الکتریکی
   قانون اهم
    قانون اهم و شوک الکتریکی
   جریان مستقیم و جریان متناوب
    تبدیل ac به dc
   سرعت و چشمه‌ٔ الکترون‌ها در یک مدار
   توان الکتریکی
   مدارهای الکتریکی
    مدارهای سری
    مدارهای موازی
    مدارهای موازی و بار اضافی
    فیوزهای ایمنی
  ۲۴ مغناطیس
   نیروهای مغناطیسی
   قطب‌های مغناطیسی
   میدان‌های مغناطیسی
   حوزه‌های مغناطیسی
   جریان‌های الکتریکی و میدان‌های مغناطیسی
    آهنرباهای الکتریکی
    آهنرباهای الکتریکی ابررسانا
   نیروی مغناطیسی وارد بر ذره‌های باردار متحرک
   نیروی مغناطیسی وارد بر سیم‌های حامل جریان
    سنجه‌های الکتریکی
    موتورهای الکتریکی
   میدان مغناطیسی زمین
    پرتوهای کیهانی
   زیست مغناطیس
  ۲۵ القای الکترومغناطیسی
   القای الکترومغناطیسی
   قانون فاراده
   مولدها و جریان متناوب
   تولید توان
    توان مولد توربینی
    توان MHD
    مبدل‌ها
   خود‌القایی
   انتقال توان
   القای میدان
   چشم‌انداز
بخش ششم
 نور
  ۲۶ ویژگی‌های نور
   امواج الکترومغناطیسی
    سرعت موج الکترومغناطیسی
    طیف الکترومغناطیسی
   مواد شفاف
   مواد کدر
    سایه‌ها
   دیدن نور ـ چشم
  ۲۷ رنگ
   بازتاب گزینشی
   تراگسیل گزینشی
   مخلوط کردن نور رنگی
    رنگ‌های مکمل
   مخلوط‌کردن رنگدانه‌های رنگین
   چرا آسمان آبی است
   چرا غروب خورشید سرخ است
   چرا ابرها سفیدند
   چرا آب آبی مایل به سبز است
  ۲۸ بازتاب و شکست
   بازتاب
   اصل کمترین زمان
   قانون بازتاب
    آینه‌های تخت
    بازتاب پخشیده
   شکست
    سراب
   علت شکست
    پاشندگی
    رنگین کمان‌ها
   بازتاب کلی
   عدسی‌ها
    تشکیل تصویر با عدسی
   عیب‌‌های عدسی
  ۲۹ امواج نور
   اصل هویگنس
   پراش
   تداخل
    تداخل تک‌رنگ در لایه‌ٔ نازک
    رنگ‌های تداخلی در بازتاب از لایه‌های نازک
   قطبش
    مشاهدهٔ سه‌بعدی
   تمام‌نگاری (هولوگرافی)
  ۳۰ گسیل‌نور
   برانگیختگی
    طیف‌های گسیلی
   التهاب
   طیف‌های جذبی
    فلوئورسانی
   لامپ‌های فلوئورسان
    فسفرسانی
    لیزرها
  ۳۱ کوانتوم‌های نور
   تولد نظریه‌ٔ کوانتومی
   کوانتش و ثابت پلانک
   اثر فوتوالکتریک
   دوگانگی موجی ـ ذره‌ای
   آزمایش دوشکاف
   ذرات همچون امواج: پراش الکترون
   اصل عدم قطعیت
   مکملیّت
سخن آخر
پیوست الف: دستگاه‌های اندازه‌گیری
 دستگاه معمول در ایالات متحد
 دستگاه بین‌المللی
  متر
  کیلوگرم
  ثانیه
  نیوتون
  ژول
  آمپر
  کلوین
  مساحت
  حجم
 نماد‌گذاری علمی
پیوست ب: مطالب بیشتر در مورد حرکت
 محاسبه‌ٔ سرعت و مسافت طی‌شده روی سطح شیب‌دار
 محاسبه‌ٔ فاصله در شتاب ثابت
پیوست ج: رسم نمودار
 روشی برای بیان رابطه‌های کمّی
 نمودارهای دکارتی
 شیب و سطح زیر منحنی
 رسم نمودار با فیزیک مفهومی
پیوست د: مطالب بیشتر در مورد بردارها
 بردارها و نرده‌ای‌ها
 جمع بردارها
 یافتن مؤلفه‌های بردار
  مثال‌ها
 قایق‌های بادبانی
پیوست هـ : رشد نمایی و زمان دوبرابر شدن
داده‌های فیزیکی
علامت‌های اختصاری استاندارد
ضرایب تبدیل
واژه‌نامهٔ توصیفی
نويسندههيوئيت
تعداد صفحه336
سطحمقدماتی
نوعکتاب مرجع
شابک۹۷۸-۹۶۴-۳۱۸-۵۴۵-۹
    ارسال نظر
    اشتراک‌گذاری

    شبکه‌های اجتماعی:

    آدرس کوتاه شده‌ی صفحه: برای کپی کردن لینک روی آن کلیک کنید