فیزیک مفهومی - جلد 4 ( فیزیک نوین)

فیزیک مفهومی - جلد 4 ( فیزیک نوین)

55,000 تومان
مجموعه فيزيک مفهومی در چهار جلد به آموزش مقدماتی مفاهيم اوليه فيزيک می پردازد و برای دانش اموزان نوجوان مناسب است.
بخش هفتم
 فیزیک اتمی و هسته‌ای
  ۳۲ اتم و کوانتوم
   کشف هسته‌ٔ اتم
   کشف الکترون
   طیف‌های اتمی: سرنخ‌هایی در مورد ساختار اتم
   مدل اتمی بور
   اندازه‌های نسبی اتم‌ها
   توصیف ترازهای انرژی کوانتیده: امواج الکترون
   مکانیک کوانتومی
   اصل همخوانی
  ۳۳ هسته‌ٔ اتم و پرتوزایی
   پرتوهای X و پرتوزایی
   پرتوهای آلفا، بتا و گاما
   هسته
   ایزوتوپ‌ها
   چرا اتم‌ها پرتوزا هستند
   نیمه عمر
    آشکارسازهای تابش
   تبدیل عناصر
    تبدیل طبیعی
    تبدیل مصنوعی
   ایزوتوپ‌های پرتوزا
   عمرسنجی هسته‌ای
    سن‌یابی رادیو کربنی
    سن‌یابی اورانیمی
   تأثیر تابش بر انسان‌ها
    دوز جذب شده‌ٔ تابش
  ۳۴ شکاف و همجوشی هسته‌ای
   شکاف هسته‌ای
   راکتورهای شکاف هسته‌ای
   پلوتونیم
   راکتور زاینده
   توان ناشی از شکاف
   هم‌ارزی جرم ـ انرژی
   همجوشی هسته‌ای
   کنترل‌کردن همجوشی
بخش هشتم
 نسبیت
  ۳۵ نظریه‌ٔ نسبیت خاص
   حرکت نسبی است
    آزمایش مایکلسون- مورلی
   اصول موضوع نظریه‌ٔ نسبیت خاص
   همزمانی
   فضا زمان
   اتساع زمان
   مسافرت دوقلوها
   جمع سرعت‌ها
   سفر فضایی
   انقباض طول
   تکانه‌ٔ نسبیتی
   جرم،انرژی، و E=mc۲
   اصل همخوانی
  ۳۶ نظریه‌ٔ نسبیت عام
   اصل هم‌ارزی
   خم‌شدن نور به‌وسیله‌ٔ گرانی
   گرانی و زمان: انتقال به سرخ گرانشی
   گرانی و فضا: حرکت عطارد
   گرانی، فضا، و هندسه‌ای جدید
   امواج گرانشی
   گرانش نیوتونی و اینشتینی
سخن آخر
پیوست الف: دستگاه‌های اندازه‌گیری
 دستگاه معمول در ایالات متحد
 دستگاه بین‌المللی
  متر
  کیلوگرم
  ثانیه
  نیوتون
  ژول
  آمپر
  کلوین
  مساحت
  حجم
 نمادگذاری علمی
پیوست ب: مطالب بیشتر در مورد حرکت
 محاسبه‌ٔ سرعت و مسافت طی‌شده روی سطح شیب‌دار
 محاسبه‌ٔ فاصله در شتاب ثابت
پیوست ج: رسم نمودار
 روشی برای بیان رابطه‌های کمّی
 نمودارهای دکارتی
 شیب و سطح زیر منحنی
 رسم نمودار با فیزیک مفهومی
پیوست د: مطالب بیشتر در مورد بردارها
 بردارها و نرده‌ای‌ها
 جمع بردارها
 یافتن مؤلفه‌های بردار
  مثال‌ها
 قایق‌های بادبانی
پیوست هـ : رشد نمایی و زمان دوبرابر شدن
داده‌های فیزیکی
علامت‌های اختصاری استاندارد
ضرایب تبدیل
واژه‌نامهٔ توصیفی
نمایه
نويسندههيوئيت
تعداد صفحه228
سطحمقدماتی
نوعکتاب مرجع
شابک۹۷۸-۹۶۴-۳۱۸-۵۵۵-۸
    ارسال نظر
    اشتراک‌گذاری

    شبکه‌های اجتماعی:

    آدرس کوتاه شده‌ی صفحه: برای کپی کردن لینک روی آن کلیک کنید