معادلات دیفرانسیل مقدماتی و مسئله‌های مقدار مرزی

معادلات دیفرانسیل مقدماتی و مسئله‌های مقدار مرزی

این کتاب در وهلۀ اول برای دانشجویان کارشناسی ریاضیات، علوم یا مهندسی نوشته شده است که معمولاً باید در سال اول و یا دوم تحصیل خود درسی دربارۀ معادلات دیفرانسیل بگذرانند.
فصل ۱: مقدمه ۱
 ۱.۱ چند مدل مقدماتی ریاضی؛ میدانهای جهت،
 ۲.۱ جواب چند معادله دیفرانسیل،
 ۳.۱ رده بندی معادلات دیفرانسیل،
 ۴.۱ ملاحظات تاریخی،
فصل ۲: معادلات دیفرانسیل مرتبۀ اول
 ۱.۲ معادلات خطی؛ روش عامل های انتگرال ساز
 ۲.۲ معادلات جدا شدنی،
 ۳.۲ مدل سازی با معادلات مرتبه اول،
 ۴.۲ تفاوتهای معادلات خطی و معادلات غیر خطی،
 ۵.۲ معادلات خودگردان و دینامیک جمعیت،
 ۶.۲ معادلات کامل و عامل های انتگرال ساز،
 ۷.۲ تقریبهای عددی: روش اویلر،
 ۸.۲ قضیۀ وجود و یکتایی،
 ۹.۲ معادلات تقاضلی مرتبۀ اول،
فصل ۳: معادلات خطی مربتۀ دوم
 ۱.۳ معادلات همگن با ضرایب ثابت،
 ۲.۳ جوابهای معادلات خطی همگن،رانسکین،
 ۳.۳ ریشه های مختلط معادلۀ مشخصه،
 ۴.۳ ریشه های تکراری، کاهش مرتبه،
 ۵.۳ معادلات غیر همگن، روش ضرایب نامعین،
 ۶.۳ تغییر پارامترها،
 ۷.۳ ارتعاشات مکانیکی و الکتریکی،
 ۸.۳ ارتعاشات واداشته،
فصل ۴: معادله های خطی مرتبۀ بالاتر
 ۱.۴ نظریۀ عمومی ریاضیات خطی مرتبۀ n ام
 ۲.۴ معادلات همگن با ضرایب ثابت،
 ۳.۴ روش ضرایب نامعین،
 ۴.۴ روش تغییر پارامترها،
فصل ۵: جوابهای سری معادلات خطی مرتبۀ دوم
 ۱.۵ مرور خواص سریهای توانی
 ۲.۵ جوابهای سری حول نقطۀ عادی، قسمت اول،
 ۳.۵ جوابهای سری حول نقطۀ عادی، قسمت دوم،
 ۴.۵ معادلات اویلر؛ نقاط تکین منظم،
 ۵.۵ جوابهای سری در نزدیکی نقطۀ تکین منظم؛ قسمت اول،
 ۶.۵ جوابهای سری در نزدیکی نقطۀ تکین منظم؛ قسمت دوم،
 ۷.۵ معادلۀ بسل،
فصل ۶: تبدیل لاپلاس
 ۱.۶ تعریف تبدیل لاپلاس،
 ۲.۶ جواب مسئله های مقدار اولیه،
 ۳.۶ تابعهای پله ای،
 ۴.۶ معادلات دیفرانسیل با تابع نیروی ناپیوسته،
 ۵.۶ تابع ضربه،
 ۶.۶ انتگرال پیچش،
فصل ۷: دستگاه معادلات خطی مرتبۀ اول
 ۱.۷ مقدمه
 ۲.۷ مروری بر ماتریس ها،
 ۳.۷ دستگاه معادلات جبری، استقلال خطی، مقدارهای ویژ ه، بردارهای ویژه،
 ۴.۷ نظریۀ پایه ای دستگاه معادلات خطی مرتبۀ اول،
 ۵.۷ دستگاه معادلات خطی همگن با ضرایب ثابت،
 ۶.۷ مقادیر ویژۀ مختلط،
 ۷.۷ ماتریس های اساس،
 ۸.۷ مقادیر ویژۀ تکراری،
 ۹.۷ دستگاه های خطی غیر همگن،
پاسخ مسئله ها،
نمایه،
بخشها :
شابک۹۷۸-۹۶۴-۳۱۸-۶۲۲-۷
    ارسال نظر
    اشتراک‌گذاری

    شبکه‌های اجتماعی:

    آدرس کوتاه شده‌ی صفحه: برای کپی کردن لینک روی آن کلیک کنید